Regler & villkor

Omfattning

Regler och villkor Mornington Hotel Group gällande från 2023-05-15 och tillsvidare för Mornington Hotel AB samt Mornington Hotel Bromma AB. Utöver dessa regler gäller branschorganisationen Visitas branschregler.

Bekräftelse

Beställningen är bindande i och med att du erhållit bekräftelse av din bokning från oss samt i förekommande fall angivit kreditkortsnummer eller betalat. Regler för avbokning framgår av din bokning och i denna text under rubriken ”Avbokning”

Personuppgifter

Du samtycker till att hotellet kan använda personuppgifterna för erbjudanden och marknadsföring till dig.

ID-handling

Hotellet kommer att begära legitimation vid ankomst för din och vår säkerhet

GDPR

Enligt gällande rätt kan du be oss redera personlig data om dig i det fall vi inte behöver den enligt lagkrav. Kontakta då oss på gdpr@mornington.se

Ankomst och Avresa

Hotellrummet står till ditt förfogande från 16.00 ankomstdagen och fram till 11.00 avresedagen om inte annat framgår av bokningsbekräftelsen.

Sen ankomst

Ditt rum är garanterat för sen ankomst och vi kommer hålla rummet för dig. Hotellet kommer att debitera för utebliven ankomst/bokning.

Avbeställning

Vi accepterar avbokningar. Viss kostnad kan vara förknippad med avbokning och framgår av din bokningsbekräftelse. För vissa avtalskunder kan andra avbokningsregler gälla som inte framgår av bokningsbekräftelsen, dessa framgår i sådana fall av avtal mellan parterna.

Förtida avresa

Meddela hotellet i god tid om du avser att resa tidigare, beroende av typ av bokning kan detta vara förknippat med kostnader. Det framgår i sådana fall av din bokningsbekräftelse. Förtida avresor som meddelas senare än kl. 12.00 avresedagen debiteras alltid med minst kostnaden av en rumsnatt.

Förlängning av vistelse

Meddela hotellet i god tid om du önskar förlänga din vistelse. I mån av plats kommer hotellet att tillgodose dina önskemål. Andra priser än det för tidigare rumsnätter förekommer.

Hotellets skyldigheter

Om hotellet på grund av händelse inom hotellets kontroll inte kan ge dig rum enligt överenskommelse har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på annat hotell med likvärdig standard. I det fall du brutit mot hotellets regler eller säkerhet kommer hotellet inte erbjuda någon ersättning, kompensation eller ersättningshotell.

Rökning

Hela hotellet är 100% rökfritt. Vid överträdelse av rökförbud kommer hotellet debitera kunden kostnad för sanering etc till en avgift om minst 5000 kr per överträdelse. Även all yta inom hotellets tomtmark/trottoarer är rökfria.

Hotellets rätt till att avvisa gäst

För gäst som innan incheck eller under vistelsen sätter vår, sin egen, eller andra gästers säkerhet, hälsa, välbefinnande eller trygghet i fara eller begår andra överträdelser så förbehåller sig hotellet rätten att omedelbart avvisa gästen från hotellet. Gäst ska vid incheckning ha fyllt 22 år. Någon ersättning från hotellet kommer inte utgå vid sådana händelser.

Bokningsavgift och förskottsbetalning

Hotellet har rätt att begära förskott eller bokningsavgift. Detta belopp avräknas din slutliga räkning. Om du avbeställer utan hänsyn till ev. avbeställningsfrist har hotellet rätt att behålla bokningsavgift/förskottsbetalning.

Betalning

Hotellets huvudregel är att vi debiterar vistelsen enligt din bokning vid bokningstillfället eller enligt i bekräftelsen angivna betalningsvillkor. 

Betalningsbekräftelse

Hotellet meddelar dig när debitering gjorts på ditt kreditkort. Kvitto på hotellvistelsen skickas per e-post i samband med avresa.

Accepterade betalmedel

Hotellet accepterar Visa, Mastercard, American Express och Diners. Hotellet är kontantfritt, det innebär att vi inte tar mot kontanter för några varor eller tjänster på hotellet.

Registrering av utländska hotellgäster

Enligt utlänningsförordningen ska den som driver hotell se till att utländska hotellgäster på ett egenhändigt undertecknat registreringskort lämnar vissa uppgifter som Rikspolisstyrelsen föreskrivit. Den utländska hotellgästen ska styrka sin identitet med en giltig legitimationshandling. Dessa regler grundar sig på Schengenavtalet inom EU.

Folkbokföring

Som tillfälligt boende hos oss får du inte folkbokföra dig hos oss.

Post och paket

Av säkerhetsskäl kan hotellet inte ta mot post eller paket som sänds till dig.

Klagomål Visistas ansvarsnämnd

För alla hotell gäller att skada som uppstått genom försummelse från hotellets sida ska ersättas. Men du är också som kund ansvarig för eventuell skada som du själv eller dina gäster vållar inom hotellet. När det gäller hanteringen av tvist mellan hotell och kund, finns en viktig skillnad mellan hotell som är medlemmar i Visita och andra hotell. Inom Visita finns nämligen en Ansvarsnämnd, vars beslut Visitas medlemsföretag förbundit sig att efterfölja. Ansvarsnämndens sammansättning garanterar en kvalificerad och objektiv prövning av tvisten. Visitas Ansvarsnämnd innebär därför en extra trygghet för dig som väljer att bo på ett hotell som är medlem i Visita. Kontaktinformation till Ansvarsnämnden hittar du på Visitas hemsida, visita.se.

Kommunikation

All kommunikation gällande dessa villkor mellan dig och hotellet sker per e-post.

Speciella regler för hotellens företagslägenheter

FÖRSKOTTSBETALNING

Samtliga vistelser på Mornington Longstay förskottsbetalas om perioder av 28 dagar. Betalning ska ske senast på förfallodag, normalt 5 arbetsdagar innan ankomst eller 5 arbetsdagar innan start av nästa 28-dagarsperiod. Shortstay, dvs vistelse kortare än 28 dagar, betalas i sin helhet senast 5 arbetsdagar innan ankomst via weblänk. 
 
Kreditprövning av kund kan komma att ske. 
 
Utebliven betalning leder till omgående avhysning

BYTE AV LÄGENHET

Vi bekräftar vald lägenhetstyp, observera att du inte är garanterad en specifik lägenhet under vistelsetiden. Det kan hända att du behöver byta lägenhet under vistelsen (se vidare under rubriken ”Tillträde och byte av lägenhet”). 
I det fall du behöver byta lägenhet/rum under den bekräftade vistelsetiden kommer vi erbjuda dig en likvärdig lägenhet.

INVENTARIER

Lägenheten är fullt utrustad med porslin och husgeråd enligt inventarielista i köket. Vid avresa stämmer hotellet av att alla inventarier finns och är oskadade. Skadat eller förkommet gods debiteras.

AVRESESTÄD

Vid avresa ska lägenheten lämnas i städat skick enligt checklista. Obligatorisk avreseinspektion utförs på alla lägenheter och i de fall lägenheten inte lämnas i städat skick debiteras extra städavgift.

SKICK OCH ORDNING

Som Longstaygäst har du vårdplikt för lägenheten och ansvarar också för alla som bor och besöker dig. Det innebär att du ansvarar för att lägenheten hålls i gott och städat skick och du ansvarar också för att återlämna lägenheten med inventarier i samma skick som när du flyttade in. Om något går sönder meddelar du oss så vi kan åtgärda. Skadade eller förkomna inventarier eller annan skada debiteras dig om det inte är uppenbart att du inte varit vållande.

TILLTRÄDE OCH BYTE AV LÄGENHET

Vi kan i vissa fall behöva tillträde till eller byta lägenhet pga av underhåll eller av säkerhetsskäl. Vi meddelar dig i sådana fall så fort det är möjligt, och ifall byte av lägenhet är nödvändigt får du en alternativ lägenhet i stället i minst samma standard/storlek. 

POST OCH PAKET

Av säkerhetsskäl kan hotellet inte ta mot post eller paket som sänds till dig via oss. Om du önskar ta emot post som eftersänds till dig kan du hyra ett postfack av oss. Minsta tid att hyra postfack är 28 dagar.

DEPOSITION

Hotellet tar ut en depositionsavgift när du bokar en företagslägenhet. Vanligtvis 3.000 kr som återbetalas efter det att hotellet besiktigat lägenheten och funnit den vara i fullgott skick. Hotellet förbehåller sig rätten att avräkna kostnad för återställande från depositionen och i det fall kostnaden överstiger depositionen debitera dig för kostnader därutöver.

MATLAGNING OCH BRANDLARM

Hotellet har brandlarm i bl a samtliga llägenheter och hotellrum. Vid vårdslös hantering i kök, kan brandlarmet lösa ut. Iakttag därför försiktighet vid stekning och kokning. Kostnad för onödiga brandutryckningar debiteras gästen. Sådan kostnad kan avräknas från eventuell erlagd deposition.