GDPR

Per den 25 maj 2018 träder nya dataskyddsförodningen (GDPR) i kraft. Med anledning av detta måste alla företag och föreningar öppet informera om vilken personlig information som man lagrar och hanterar.

Inom Mornington Hotel Group lägger vi stort värde i att endast hantera den information som vi har användning av samtidigt som vi behöver viss information för att ge så bra service som möjligt. Den information som finns lagrad och som vi lagrar så länge vi behöver för att uppfylla de lagliga åtaganden som vi har som företag och för att kunna fullgöra leverans och i kvalitetsäkringssyfte är:

  • Namn
  • Adress
  • Ort
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Nationalitet
  • Födelsedatum
  • Bokningsinformation
  • Speciella önskemål och allergier

För gäster som är bosatta utanför Sverige behöver vi lagra information om passuppgifter enligt Schengenförordningen.

Som gäst kan du hämta ut informationen närsomhelst på mews.li/navigator om din e-postadress har angivits vid boknings- eller vistelsetillfället. Vill du ha mer information eller vill veta hur vi hanterar just dina personuppgifter, kontakta oss på gdpr@mornington.se.

Vi lämnar inte ut data till tredje part utan ditt samtycke. Vi lämnar ut information i det fall det krävs av lag eller om vi fått ditt samtycke därtill.